ANBI-GEGEVENS

ANBI-GEGEVENS
De naam van de instelling:
Stichting Separated Unto Jesus Ministries

RSIN/fiscaal nummer:
8607.09.826

KvK-nummer:
76625745

Contactgegevens:
Elandweide 3
3437CL Nieuwegein
Telefoonnummer: 030-6022495/ 0616848206

E-mail:
info@separateduntojesusministries.com

Doelstelling:
Het bereiken van een generatie mensen waarbij de Grote opdracht vervuld wordt die omschreven is in Lucas 4 vers 18-19 waar staat “om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, aan gevangen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Here te prediken”, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Beleidsplan:
Het beleidsplan kun je hier lezen. 

Jaarverslag:

Het jaarverslag van 2020 kun je hier lezen.

Bestuurssamenstelling:
Jeffrey Rugira (Voorzitter)
Giselle Dorant-Roosenhoff (Secretaris)
Willy Rugira-Hüpscher (Penningmeester)
Isaac Bakaluba (Bestuurslid)
Reiny van Middelkoop (Bestuurslid) 

Beloningsbeleid:
Het beloningsbeleid is opgenomen in de statuten.